Wat is er duurzamer dan een boom?

De levensduur en de afmetingen van een boom overstijgen in ruime mate deze van vele andere levende wezens op aarde. Wist u dat diverse boomsoorten tot enkele honderden jaren oud kunnen worden?

Bomen worden geplant in tuinen, steden of landschappen en vervullen diverse functies. Meer dan men in eerste instantie zou denken! Soms komen ze echter in stresssituaties terecht, vaak veroorzaakt door menselijke tussenkomst, waardoor hun conditie afneemt. Ze doen het minder goed dan verwacht of staan er minder goed bij dan de omringende planten. Hoewel we er ons doorgaans niet van bewust zijn, is dit vaak een reactie op een probleem ondergronds.

Het is bewezen dat een optimaal functionerend wortelstelsel de enige garantie is om stressfactoren zowel boven- als ondergronds te counteren. De wortels zijn immers de levensaders van een boom. Voor een optimale conditie van de boom is het dus zeer belangrijk dat zijn wortels zich in ideale omstandigheden kunnen ontwikkelen en dat ze kunnen blijven functioneren of dat hun werking zelfs verbeterd wordt. Enkel dan kan een boom zijn vitaliteit ten volle tentoonspreiden.

Reacties van de boom op problemen ondergronds

slechte groei

taksterfte

bladchlorose (geelverkleuring)
verlies van kroondichtheid
(ijle bladstand)

necrose ter hoogte van
de apex of de bladrand

kortere scheuten en vermindering
van het bladoppervlak

 • slechte groei
 • taksterfte
 • bladchlorose (geelverkleuring) verlies van kroondichtheid (ijle bladstand)
 • necrose ter hoogte van de apex of de bladrand
 • kortere scheuten en vermindering van het bladoppervlak
 • zuurstofgebrek door:
  • verdichting in de wortelzone door het gebruik van zware machines
  • slechte waterhuis- houding
 • onvoldoende beschikbaarheid van voedingselementen
 • overmaat aan strooizouten bij bomen langs wegen
 • te beperkt of ongeschikt wortelmilieu
 • minder goed functioneren of afsterven van de wortels
zuurstofgebrek door:
 • verdichting in de wortelzone door
  het gebruik van zware machines
 • slechte waterhuis- houding

onvoldoende beschikbaarheid
van voedingselementen

overmaat aan strooizouten
bij bomen langs wegen

te beperkt of ongeschikt
wortelmilieu

minder goed functioneren of
afsterven van de wortels

Als boomverzorger of professionele tuinaannemer heeft u de nodige kennis en ervaring om het probleem ter plaatse te analyseren en gericht aan te pakken door beluchting, voeding en het verbeteren van de waterhuishouding in de wortelzone. DCM kan u hierbij helpen !

Samen met het onderzoekscentrum Scientia Terrae vzw, boomverzorgers en ervaringsspecialisten van de firma’s De Ceuster en Edialux, hebben DCM en Arbo Art gezamenlijk de gepaste oplossing ontwikkeld: OXYJET® ProMAX. Dankzij OXYJET® ProMAX, kunnen DCM meststoffen in MINIGRAN® TECHNOLOGY – die hun voordelen alle bij vele andere toepassingen en gewassen bewezen hebben – ook correct gedoseerd en toegepast worden in de wortelzone van bomen. Vele jaren van onderzoek en praktijkervaring hebben geleid tot een systeem om de beste resultaten te bereiken, met tal van succesvolle projecten en referenties in België en de buurlanden.

OXYJET® ProMAX geeft u als boomverzorger of tuinaannemer de mogelijkheid om uw professionaliteit verder te ontwikkelen en uw klanten een complete oplossing te bieden voor de verzorging van hun bomen.

Compacte en professionele machine voor het decompacteren en injecteren van producten

Revitaliseer verzwakte bomen, hagen en struiken via injectie in de wortelzone!

Voordelen van beluchting

Een holle pen van 1,5 m met een conische top wordt geleidelijk in de grond gebracht. Een ‘zuurstofinjectie’ kan op elke gewenste diepte in de actieve wortelzone gegeven worden. Naast de verticale kanalen die door de pen gemaakt worden, ontstaan er door de beluchting ook horizontale kanalen in de bodem.

 • vergroting van het doorwortelbaar volume
 • verbeterde bodemporositeit
 • blijvende uitwisseling van zuurstof tussen lucht en bodem
 • verbeterde lucht- en waterhuishouding
 • actief en gezond wortelstelsel

Voordelen van voeden via injectie

Om de wortelgroei en het bodemleven te stimuleren, kunnen via de pen ook zacht werkende organische meststoffen in MINIGRAN® TECHNOLOGY en andere producten meegegeven worden, afhankelijk van het betreffende probleem. Dankzij een nauwkeurig doseersysteem, wordt de precieze dosis van het geschikte product onmiddellijk in de wortelzone geïnjecteerd en gelijkmatig verdeeld. De verluchting van de bodem (= het inbrengen van O2) activeert bovendien de wortels, waardoor de voedingsstoffen beter opgenomen worden, wat op zijn beurt de wortelgroei stimuleert.

 • voeding direct beschikbaar voor opname door de wortels
 • stimulering van de wortelgroei dankzij organische voedingsbronnen
 • voldoende, goed opneembare voeding voor een optimale groei
 • sneller effect, zowel boven- als ondergronds
 • geen risico op verliezen
 • mooi gevulde kruin met gezonde en diep groene bladeren

Standaard werkwijze

BOMEN

injecteer de zone van de kroonprojectie en 1 tot 3 m rond deze zone, afhankelijk van de situatie

HAGEN

injectie elke 1,5 m, kruisgewijs, zowel aan de linker- als aan de rechterkant van de haag. Injectie elke 1,2 m, indien slechts 1 kant van de haag bereikbaar is

STRUIKEN

injecteer de zone van de kroonprojectie en 1 tot 1,5 m rond deze zone, afhankelijk van de situatie

Resultaten

meer zuurstof in de bodem actiever wortelstelsel
volledig losmaken van de verdichte lagen heropleven van het bodemecosysteem
betere bodemstructuur
groter doordringbaar volume
betere waterdrainage
voldoende, makkelijk opneembare (organische) voedingselementen betere groei van bladeren en scheuten
neutraliseren van dooizout betere bladgroei
behoud van de verticale, met lava gevulde luchtkanalen continue uitwisseling van lucht, hogere bodemporositeit
mogelijkheid om substraat uit te wisselen groter doorwortelbaar volume

Producten voor injectie met OXYJET® ProMAX

 • VLOEIBARE PRODUCTEN
 • VASTE PRODUCTEN

Standaard werkwijze

5L water + 200 ml DCM OLEGA® COMPLEX+ 300 ml DCM REDU-BAC

gebruik 1 – 2 L van dit mengsel per m3 te behandelen bodemvolume

DCM OLEGA® COMPLEX met zeewierextract

 • ureumstikstof voor een snel groei- en groeneffect
 • voorkomt en verhelpt gebreksverschijnselen (groeibijsturing)
 • sporenelementen in chelaatvorm: blijven oplosbaar, zijn goed opneem baar (ook in bodems met verhoogde pH) en zorgen voor een goede translocatie in de plant

suspensie van samengestelde meststof NPK 6-3-4 met 0,25% boor B; 0,15% koper Cu (EDTA); 0,3% ijzer Fe (DTPA); 0,3% mangaan Mn (EDTA); 0,05% molybdeen Mo; 0,4% zink Zn (EDTA) en 6% zeewierextract; met 6% of ureumstikstof

DCM REDU-BAC

 • vermindert de effecten van zoutstress veroorzaakt door dooizout
 • voor een betere groei van bomen, hagen en struiken
 • stimuleert de wortelgroei en het nuttig bodemecosysteem

vloeibaar extract van plantaardig materiaal met 40 % droge stof en een pH van 6,2

Afhankelijk van de diagnose (bodemanalyse, NPK, zoutgehalte, gewenste pH…) kunnen de volgende producten toegevoegd worden:


DCM OLEGA® FER met zeewierextract

 • voorkomt en verhelpt ijzergebrek (symptomen: chlorose (geelkleuring) van de jongste bladeren, groeiremming, eventueel bladval)
 • planteigen ijzercomplex: snellere translocatie in het xyleem voor een snellere en intensere groenkleuring van de bladeren

oplossing van meststoffen met 3% ijzer Fe oplosbaar in water waarvan 2% planteigen ijzercomplex, gecomplexeerd door citraaten 1% Fe gechelateerd door DTPA en 3% zeewierextract; met 3 % ureumstikstof


DCM ProLico® Flower

 • evenwichtige organisch-minerale formule
 • sporenelementen in chelaatvorm (ijzer Fe en zink Zn) voor snelgroeiende planten metglanzend groene bladeren

suspensie van samengestelde meststof NPK 5-4-7 met 0,04% ijzer Fe (EDDHA) en 0,002% zink Zn (EDTA); met 3% ureumstikstof, 2% organisch gebonden stikstof


DCM INTRO® wetting agent

 • unieke wetting agent voor een betere indringing van water in de bodem
 • betere waterverdeling in de wortelzone

fysisch bodemverbeterend middel – mengsel van niet-ionische oppervlaktespanningsverlagende middelen ter verbetering van deindringing van water in waterafstotende en gecompacteerde gronden, voor de sierteelt

Gelieve bij uw lokale autoriteiten te controleren, of deze producten geïmporteerd mogen worden.

Standaard werkwijze

Hoeveelheid per m³ te behandelen bodemvolume

5 L (± 1 kg) DCM VIVITREE®+ 15 L dry DCM LAVAKORRELS (0 – 3 mm) + van nature aanwezige sporenelementen+ (optie 0,5 L (± 0,5 kg) DCM AQUAPERLA® waterkristallen als extra opslagbuffer voor water en voedingsstoffen.)

Injecteer 20 L van dit mengsel.

DCM organische meststoffen bestaan uit een grote verscheidenheid organische voedingsstoffen en hebben een verlengde werking gedurende 75 tot 100 dagen. Hierdoor worden de bomen gelijkmatig gevoed, wat resulteert in een gelijkmatige, maar continue groei en een mooie bladkleur. Bovendien stimuleren de DCM organische meststoffen het in de bodem aanwezige microbieel leven. Samen met de unieke werking van de organische fosforbronnen zorgt dit voor een betere beworteling en dus sterkere planten.

Dankzij MINIGRAN® TECHNOLOGY, zijn de DCM meststoffen verkrijgbaar in een homogeen samengesteld microgranulaat, zonder breukvlakken. Door hun kleine afmetingen (microgranulaat met afmetingen begrepen tussen 800 en 2500 micron, waarvan ten minste 80% tussen 1000 en 2000 micron), kunnen de MINIGRAN® korreltjes rechtstreeks in de wortelzone geïnjecteerd worden, wat zorgt voor een nog efficiëntere bemesting.

DCM VIVITREE®

MINIGRAN® – NPK 4-3-6 + 2 MgO

 • evenwichtige organisch-minerale formule
 • extra magnesium voor diepgroene bladeren
 • stimuleert het bodemecosysteem
 • zachte werking: bijzonder geschikt voor gevoelige wortels en/of jonge planten

Afhankelijk van de diagnose (bodemanalyse, NPK, zoutgehalte, gewenste pH…) kunnen de volgende producten toegevoegd worden:


DCM MIX 2

MINIGRAN® – NPK 7-6-12 + 4 MgO

 • evenwichtige formule voor een optimale groei en stevige planten
 • extra magnesium diepgroene bladeren

DCM VIVIFOS®

MINIGRAN® – NPK 4-30-0

 • formule rijk aan organisch fosforbronnen
 • verbetert de beworteling

DCM VIVIKALI®

MINIGRAN® – NPK 2-0-20

 • formule met hoog kaliumgehalte
 • versterkt de planten

DCM VIVISOL®

MINIGRAN®

 • stimuleert het bodemecosysteem
 • verhoogt het humusgehalte

DCM ANTAGON®

Kruimel – NPK 4-3-2

 • stimuleert het bodemecosysteem
 • verhoogt het humusgehalte

Gelieve bij uw lokale autoriteiten te controleren, of deze producten geïmporteerd mogen worden.

Vraag meer informatie of een specifiek advies

Bannerlaan 79
2280 Grobbendonk
België

Tel: +32 (0)14 86 16 61
Fax: +32 (0)14 25 73 51
www.dcm-info.com
dcm@dcm-info.com

Contactpersoon:
ir. Dirk Creve
+32(0)475 46 67 40
dcr@dcm-info.com

Veldeken 44 A
9420 Zele
België

Tel: +32 (0)52 44 41 33
www.anrob.be
aannemingen@anrob.be

Contactpersoon:
Koen De Vlieger
aannemingen@anrob.be

Ijzerdijk 13
8600 Diksmuide
België

Tel: +32 (0)478 97 09 79
www.arboart.be

Contactpersoon:
Robin Uzeel
+32(0)475 46 38 64
robinuzeel@arboart.be